Winberg vill att socialnämnderna skiftar fokus

SOCIALTJÄNST. I framtiden ska politikerna i socialnämnden arbeta strategiskt, inte lägga större delen av sin tid på att fatta beslut i individärenden. Det säger utredaren Margareta Winberg som har lämnat över första delen i sin översyn av socialtjänstlagen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

– Sociala problem kostar och ett förebyggande arbete är lönsamt, sade socialtjänstlagsutredaren Margareta Winberg vid pressträffen i samband med att hon lämnade över sitt delbetänkande till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

I framtiden vill Margareta Winberg se en socialtjänst som arbetar förebyggande – på riktigt. Ett sådant uppdrag finns redan i dag, men existerar främst i teorin.

– Tittar man på utfallet så har det inte blivit bra. Mycket av tiden ägnar professionen åt akuta händelser, tunga och omfattande utredningar. Det har skett till priset av ett förebyggande arbete, säger hon.

Login