Wikström tillsätter utredning om orsaker till lågt idrottande

BARN. Tanken med idrottsrörelsen är att den ska väcka ett livslångt intresse för motion. Men många barn idrottar inte alls. Nu vill Gabriel Wikström veta varför.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström (S) vill ha reda på varför vissa barn inte idrottar. Därför har han gett Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning, CIF, i uppdrag att under 2016 analysera idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet.

I första hand gäller analysen den grupp av barn och ungdomar som inte är aktiva inom idrottsrörelsen och vad som kan ligga bakom detta.

Men CIF ska också titta på den motsatta gruppen, alltså de barn som i störst utsträckning är aktiva inom idrottsrörelsen och orsakerna till detta.

Login