"Viktigt arbete tappar perspektiv för funktionshindrade"

DEBATT. Allt standardiseringsarbete som påbörjas nu eller senare i år kommer att sakna användar- och funktionshinderperspektiv. Detta eftersom de öronmärka pengarna som organisationer kan söka om för att kunna delta i arbetet redan är slut, skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Örjan Brinkman, Sveriges konsumenter.

Placeholder image
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges konsumenter och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Örjan Brinkman, ordförande Sveriges konsumenter
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Det finns standarder för nästan allt, som pappersstorlek, höjd på trappsteg och för olika programvaror. Standarder underlättar för producenter och säkerställer en god och jämn kvalitet för konsumenter. Inte minst är det oerhört viktigt att det finns standarder som anger hur produkter och tjänster ska utformas så att de fungerar för alla. Ett tydligt exempel är den standard för lättöppnade förpackningar som Reumatikerförbundet var med och tog fram, och som i dag används av allt fler förpackningsföretag.

Utan användar- och funktionshinderperspektiv

Att delta i standardiseringsarbete tar dock mycket tid och avgifterna för att delta är höga. Därför finns det öronmärkta pengar som konsument- och funktionshinderorganisationer kan ansöka om, vilket är mycket bra. Problemet är bara att dessa pengar tog slut redan nu i maj. Det innebär att alla standardiseringsarbeten som påbörjas nu eller senare i år kommer att sakna användar- och funktionshinderperspektiv.

Appar för egenvård

Ett sådant exempel är framtagande av standarder rörande hälsoappar som påbörjas nu, och där funktionshinderperspektiv i allra högsta grad hade varit viktigt att få med. Den här typen av produkter kommer att bli ett allt viktigare stöd för patienter i deras egenvård. Det kan till exempel handla om spel som tränar den kognitiva förmågan vilket kan vara särskilt värdefullt för den som fått en stroke eller hjärnskada eller appar som påminner dig om att ta dina läkemedel i tid eller göra fysiska övningar. Eller så är det appar som hjälper dig att hålla koll på vad du äter, hur du sover och rör dig och vilka effekter det får på ditt välmående. Men om de inte funkar för till exempel personer med nedsatt syn, begränsad motorik eller intellektuell funktionsnedsättning utestängs en stor del av befolkningen från de möjligheter de ger.

Ska främja universell utformning

Ett sådant exempel är framtagande av standarder rörande hälsoappar som påbörjas nu, och där funktionshinderperspektiv i allra högsta grad hade varit viktigt att få med. 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – som Sverige har undertecknat – ska konventionsstaterna främja universell utformning och ta fram standarder för tillgänglighet. Ann Linde (S), som är ansvarig minister för dessa frågor, behöver därför se till att funktionsrätt- och konsumentorganisationer kan delta i viktiga standardiseringsprojekt – oavsett när på året de startas.


    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor