V om språkplikt: “Väldigt rå människosyn”

LAGRÅDSREMISS. Regeringen har lämnat ett förslag om språkplikt som krav vid försörjningsstöd, för att stärka utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden. Oppositionen är nöjd, utom Vänsterpartiet som ser en allvarlig förskjutning av samhällets människosyn.

För att få försörjningsstöd måste den som har dåliga svenskakunskaper gå på svenska för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning på folkhögskola. Det föreslår regeringen i ett lagförslag som har lämnats för granskning till Lagrådet.

Socialminister Lena Hallengren (S) kallar förslaget för en “viktig reform”.

– I Sverige i dag är det många som behöver bli bättre på svenska. Det är en tillgång om man kan flera språk, men det är också ett problem om man inte behärskar vårt gemensamma språk, säger socialminister Lena Hallengren (S), på en pressträff.

Login