Utredare: Elevhälsan bör ses över

UTREDNING. Det bör tillsättas en utredning som ser över elevhälsan i sin helhet, anser Malin Gren Landell som har utrett problemet med frånvaro i skolan.

Malin Gren Landell har haft i uppdraget att utreda hitta lösningar för "hemmasittare", elever som har en stor frånvaro från den obligatoriska undervisningen i skolan. När Skolinspektionen tog fram statistik under förra året visade det sig att 20 000 elever i de obligatoriska skolformerna hade omfattande frånvaro hösten 2015 och att 1 700 elever i grundskolan hade ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer. Under måndagen överlämnade Malin Gren Landell sitt betänkande om lagändringar som ska lösa problemen till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

– Både ströfrånvaro och giltig frånvaro är en inkörsport till sammanhängande frånvaro och alla de formerna är risker för att inte nå kunskapsmålen, sade Gren Landell under måndagens pressträff.

Ett av förslagen i Gren Landells utredning är att regeringen tillsätter en utredning som ser över elevhälsan i sin helhet. Detta eftersom skolor som har en bra samverkan med elevhälsan ofta är bra på att uppmärksamma problematisk frånvaro i tid.

Enligt Gren Landells utredning bör elevhälsans uppgifter tydliggöras i lagen.

Läs mer om utredningens förslag på Altinget Utbildning: Bättre uppföljning ska minska skolket.

 

Forrige artikel Regeringens utredare vill använda Snapchat Regeringens utredare vill använda Snapchat Næste artikel Fler får tillgång till sprututbyte Fler får tillgång till sprututbyte