Tobaksskatt kan skärpas: "Subventionera läkemedel för avvänjning"

TOBAKSPOLITIK. Sveriges nya ANDT-strategi är under beredning, och enligt en ny EU-rapport röker svenskarna minst i EU. Men enligt Ann Post, Tobaksfakta, är svenskarna bland de mest tobaksberoende och läkemedel för avvänjning bör subventioneras i utsatta områden.

En ny rapport från EU-kommissionen visar att rökningen inom EU gått ner, och att svenskarna röker minst.

– Även om Sverige ligger lågt gällande rökning är det en annan sak med tobaksbruk. Där ligger vi betydligt högre, säger Ann Post, kanslichef på tankesmedjan Tobaksfakta, till Altinget.

Snuset är den tobak som utmärker Sverige och som höjer statistiken över tobaksanvändning.

Login