TLV: God tillgänglighet på apoteksmarknaden

APOTEK. Det nuvarande glesbygdsstödet för apotek fungerar bra, men kan utvecklas. Det anser Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Vissa ändringar måste göras med hänsyn till EU:s statsstödsregler, men i övrigt fungerar glesbygdsstödet till apoteken bra, enligt en rapport från Tandsvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det handlar bland annat om att det ska tydliggöras i bidragsförordningen varför apotekstjänster är av allmän ekonomiskt intresse. Ändringarna är i huvudsak administrativa och effekter av det kommer att märkas först i slutet av nästa år. 

Det nuvarande systemet bedöms vara effektivare och mer ändamålsenligt än alternativen som TLV har utrett.

Alternativen som TLV har utrett är:

Login