Tidigare metallbas blir äldresamordnare

ÄLDREOMSORG. Tidigare fackordföranden Göran Johnsson blir regeringens nationella samordnare för äldreomsorgen.

Under tolv års tid var han ordförande för Metallindustriarbetaförbundet, nuvarande IF Metall. Nu ska Göran Johnsson ta sig an uppdraget som regeringens nationella samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

– En förutsättning för att Sveriges äldre ska få en vård och omsorg av god kvalitet är tillgången på personal med rätt kompetens. Det måste också finnas förutsättningar för personalen att vilja stanna kvar i yrket. Genom att tillsätta en nationell samordnare kan vi skapa större trygghet i vardagen för Sveriges äldre, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Kommunerna behöver stöd

Kompetensförsörjningen är i första hand ett kommunalt uppdrag och ansvar, men regeringen gör bedömningen att äldreomsorgen står inför en utmaning med fler äldre och stora pensionsavgångar som kräver nationellt stöd.

Uppdraget ska slutredovisas för regeringen senast den 15 juni år 2021.

 

Forrige artikel Vagt svar från Hallengren om anhörigstrategin Vagt svar från Hallengren om anhörigstrategin Næste artikel Regeringens arbete för säkerheten på sjukhus får underkänt Regeringens arbete för säkerheten på sjukhus får underkänt
Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

Kritik mot budgetsatsning på fler familjehemsplaceringar

BARN. Genom en statlig subvention till kommunerna vill januaripartierna, med Liberalerna i spetsen, öka antalet barn som placeras i familjehem. Men experterna ifrågasätter politikernas påståenden om att fler barn borde placeras.

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.