Stormigt mottagande av LSS-utredningen

FUNKTIONSHINDER. LSS-utredningens förslag innebär inga besparingar, upprepade utredaren Gunilla Malmborg när hon presenterade sitt slutbetänkande. Men kritikstormen från handikapporganisationerna är hård. 

LSS-utredaren Gunilla Malmborg var märkbart på defensiven när hon presenterade sitt slutbetänkande på torsdagseftermiddagen. Stora delar av förslagen har läckt ut sedan länge och handikapporganisationernas påverkansarbete har varit intensivt.

– Mitt uppdrag har varit att få till stånd en långsiktigt hållbar utveckling och ändamålsenlig användning av insatserna inom LSS. Det handlar inte om besparingar, utan om att använda de resurser som finns på ett så bra sätt som möjligt, sade Malmborg inledningsvis och återkom sedan flera gånger till att det inte handlar om att staten ska spara pengar.

Men Malmborg har inte lyckats övertyga handikapporganisationerna. Paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige skriver i ett pressmeddelande att man aldrig kommer att acceptera LSS-utredningens förslag. "Det handlar om förändringar vi aldrig kan acceptera, om ett kliv tillbaka till en tid då personer med stora funktionsnedsättningar saknade rätt att bestämma över sina egna liv”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande och upprepar det organisationen har drivit hela hösten: Att förslaget hör hemma i papperskorgen.

Login