Stiernstedt får mer tid att skapa ordning i vården

FÖRLÄNGT UPPDRAG. Utredaren Göran Stiernstedt har regeringens uppdrag att lämna förslag som stoppar vinstjakten i vården. Utredningen har fått förlängd arbetstid och ska lämna sitt slutbetänkande först efter sommaren.

I december år 2017 tillsatte regeringen och dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) utredningen "Ordning och reda i vården". Utredningens syfte är att få fram förslag som får "bort vinstjakten ur vården" och ser till att skattemedel används till det de är avsedda för, regeringen pekar särskilt ut att styrsystemen utformas så att de så långt som möjligt säkrar vård efter behov på lika villkor.

Utredare Göran Stiernstedt fick ursprungligen ett år på sig att få fram de förslag som regeringen efterfrågade.

Läs också: Stiernstedt ska styra upp nätläkarna

Login