SOU: För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU2017111)

Utredaren har överlämnat betänkandet "För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård" till socialdepartementet.

2015 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa samt verka för att arbetet samordnas på nationell nivå. Den 12 januari överlämnades betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård, SOU 2017:111 till regeringen.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login