Socialstyrelsen tar över HSAN

VÅRD. Socialstyrelsen ska bli ny ansvarig myndighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ansvaret som nu ligger på Kammarkollegiet kommer därför att upphöra.

Det blir Socialstyrelsens ansvar att sköta administration och handläggning åt HSAN. För detta får myndigheten 800 000 kronor som främst kommer gå till en elektronisk överföring av diariet, enligt de uppdrag som regeringen har beslutat om.

En viktig anledning till att Socialstyrelsen tar över ansvaret är att mycket av den kompetens som krävs, exempelvis medicin, juridik och omvårdnad, redan ligger på myndigheten. Dessutom är Socialstyrelsen inte längre tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården, vilket gör den till en fristående myndighet och inte en part i de ärenden som HSAN handlägger.

Socialstyrelsen ska genomföra regeringens uppdrag tillsammans med Kammarkollegiet fram till den 1 juli i år. Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast den 1 november 2016.

Login