SKR vill skjuta upp nationella läkemedelslistan

HEMSTÄLLAN. Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders Knape (M) uppmanar regeringen att försöka skjuta upp lagen om en nationell läkemedelslista. 

Coronavirusutbrottet försvårar möjligheterna för att införa ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan.

Anders Knape (M), ordförande för SKR, är bekymrad över det allvarliga läget.

– Hälso- och sjukvården befinner sig i en svår situation med att kunna hantera verksamheterna i och med det nya coronaviruset. Vi ser därför att det är av yttersta vikt att inte belasta vården och dess medarbetare med ett stort utvecklingsarbete som måste till för att införa en nationell läkemedelslista, säger han i ett pressmeddelande.

Login