SKL: Fel väg att rikta pengar till ökad bemanning

OMSORG. De riktade statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen riskerar att slå fel, enligt SKL. Facket däremot anser att behovet av mer personal är så pass stort att det står över detaljstyrningen.

Nära en miljard kronor öronmärkte regeringen i fjolårets budgeten för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att det ska leda till förbättringar även inom andra områden. Exempelvis förebyggande åtgärder som att motverka fallolyckor, mer hjälp vid måltider och under natten.

Men ett år efter att satsningen lanserades riktar Sveriges kommuner och landsting (SKL) kritik mot ytterligare ett riktat statsbidrag. Kommunerna hinner inte med att planera och ansöka om statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen och stora delar av medlen har varit tvungna att betalas tillbaka.

Ett av de stora problemen med de riktade statsbidragen är att kommunerna inte hann med tidsspannet, enligt Annika Wallenskog, biträdande chefsekonom på SKL. Först i juli 2015 gav Socialstyrelsen anvisningar om hur medlen fick användas. Men perioden gällde endast fram till december 2015 och 109 kommuner var tvungna att återbetala medlen. Som mest återbetalade en av kommunerna 13 miljoner kronor.

Login