SD: Invänta inte nationella riktlinjer för HPV-vaccin

DEBATT. Forskning visar att HPV-vaccin för pojkar leder till färre cancerfall. Vi uppmanar därför hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att inte invänta nationella riktlinjer utan snarast införa vaccin även för pojkar, skriver Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Håkan Lösnitz (SD)
Regionråd i Västra Götalandsregionen och ersättare i SKL:s styrelse
 
Magnus Harjapää (SD)
Regionrådsersättare i Västra Götalandsregionen
 
 

Vi kan i dag både höra och läsa om att antalet personer som drabbas av svalgcancer ökar i Sverige. Detta är en cancerform som orsakas av det så kallade HPV (Humant papillomvirus). Detta är ett virus som också orsakar flera andra cancerformer som till exempel livmoderhals-, penis- och anuscancer.

HPV orsaken till flera cancerformer

Antalet personer som enbart drabbas av livmoderhalscancer uppgår årligen till cirka 450 kvinnor. Mängden upptäckta fall av svalgcancer ökar också enligt ett nyhetsinslag från Ekot Sveriges Radio och uppgår till cirka 350 fall per år, därav tyvärr cirka 100 personer avlider på grund av sin cancer.

Utöver detta har vi personer som drabbas av penis- och analcancer där tyvärr det exakta antalet är lite svårare att hitta. Men antalet behandlade patienter ligger på mellan 120 till 160 per år.

I dag ingår det en vaccination mot HPV 16 och 18 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och alla flickor i åldrarna 10–12 år vaccineras kostnadsfritt. Utöver detta blir alla kvinnor mellan 23–64 år inbjudna till cellprovskontroller i förebyggande syfte. 

Färre får cancer om pojkar vaccineras

I rapporterna i dag talas det också om att cirka 120 fall av cancer (60 kvinnor och 60 män) skulle kunna förebyggas om också pojkar skulle få detta vaccin. Folkhälsomyndigheten har i sin rapport också givit detta som rekommendation till regeringen att införa vaccinering av pojkar också.

Kostnaden nationellt beräknas att ligga på cirka 20 miljoner kronor, vilket omräknat för Västra Götalandsregionen skulle då innebära en kostnad på cirka 3,2 miljoner kronor.

Förebyggande vård

Denna kostnad för förebyggande vård är mycket låg om vi sätter det i relation till det mänskliga lidandet och de reella kostnaderna för behandling av dem som drabbas av alla dessa olika cancerformer. Det ligger också i linje med omställning av vården där fokus skall bland annat ligga på förebyggande vård

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen lämnade redan förra året in en motion om att införa HPV-vaccination också för pojkar i vår region. Då de det annars föreligger risker att dessa unga ovaccinerade männen annars blir smittospridare av HPV.

Vänta inte på nationella riktlinjer

Sverigedemokraternas uppmaning är därför till hälso- och hjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och dess ordförande Jonas Andersson (L) att behandla denna motion snarast och införa vaccination för pojkar också. Då det inte finns någon anledning att invänta några nationella riktlinjer eller pengar för en så viktig och angelägen fråga.

Forrige artikel "Stryk kömiljarden och satsa på personalen" Næste artikel Debatt: Friskvård till studenter kan minska avhoppen Debatt: Friskvård till studenter kan minska avhoppen
 • Rapportera

  Jan-Olov

  HPV-vaccination

  Vem driver på att även pojkar skall vaccineras?
  Det är lätt att inbilla sig att hälsovården, uppbackade av läkemedelsbolagen, har rätt MEN är alla beredda att riskera sitt eget barns framtid genom dessa vaccinationer?
  Kollade upp siffrorna rörande analcancer, 150 fall om året i Sverige där ca. 50 fall är män.
  75-80% av fallen beror på HPV-virus enligt uppskattningar men vem vet säkert?
  Sjukdomen är vanligast vid 65-70 års ålder och 5-årsöverlevnaden är knappt 70% för män.
  Skall alla pojkar vaccineras för att MÖJLIGTVIS rädda 12 män om året, 50 år senare???
  Har läst många artiklar om alla de flickor som blivit permanent skadade av sina HPV-vaccinationer (flera sprutor tas), ett dödsfall har även rapporterats i Sverige.
  Tttar man på Läkemedelsverkets biverkningsrapporter så finns det många fall som detta:
  2017-007678
  Initial Follow-up Kön, ålder Förlopp för fallet Allvarlig
  2017-11-27 Kvinna, 11 År Ännu ej tillfrisknat Ja, livshotande, sjukhusvård
  ATC Misstänkt läkemedel
  J07BM01 Gardasil injektionsvätska, suspension
  SOC PT
  Genrl Fatigue
  Nerv Headache
  Nerv Seizure
  Nerv Syncope
  Resp Dyspnoea
  Vilka är då riskgrupperna? - Flickor som har haft flera sexpartner innan de fyllt 15 år, flickor som röker, flickor med HIV-smitta samt de flickor som bor i ett land där man inte erbjuds cancerbehandling.
  Är ditt barn verkligen med i den riskgruppen?
  I Danmark gjorde TV 2 en dokumentär med 47 flickor som fått sina liv förstörda av vaccinationen.
  https://www.dailymotion.com/video/x6yxfr0
  Som förälder fick vi aldrig veta vilket vaccin som skulle användas (Gardasil), inte heller fick vi information om eventuella biverkningar.
  Däremot erbjöds alla flickor gelehallon både före och efter vaccinationen.
  Uppdrag granskning har också gjort ett reportage utan resultat.
  Här är en artikel till: https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/thousands-of-teenage-girls-report-feeling-seriously-ill-after-routine-school-cancer-vaccination-10286876.html
  Den kroniska tröttheten (ME) som många av de drabbade rapporterat om är som ett fängelse, minsta ansträngning kan ge uppskov till långvariga kraftiga plågor.
  Konstigt att ingen funderat på om det finns något samband med HPV-vaccinering och de två flickorna i Bjärred där föräldrarna gav upp, båda flickorna drabbades av ME i tolvårsåldern som råkar vara den ålder då man vaccineras.
  Av alla artiklar jag läst så verkar det vara de mest aktiva flickorna som drabbas oavsett om man tränat. handboll, fotboll eller dans.
  I USA har en rapport väckt frågan om det kanske är HPV-vaccinationen som ligger bakom de kraftigt minskade födelsetalen.
  Läkemedelsbolagens studier sträcker sig inte över den vaccinerades hela fertila ålder, bara upp till 25-årsåldern om jag minns rätt och fertilitet är nog inget man tittar på.
  Jag tycker att alla föräldrar skall få information om riskerna INNAN vaccinationen så att man kan göra ett aktivt val, så sker inte i dag.
  Vad som är bäst för samhället behöver inte nödvändigtvis vara det som är bäst för ens eget barn!