Debatt

SD: Invänta inte nationella riktlinjer för HPV-vaccin

DEBATT. Forskning visar att HPV-vaccin för pojkar leder till färre cancerfall. Vi uppmanar därför hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen att inte invänta nationella riktlinjer utan snarast införa vaccin även för pojkar, skriver Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Håkan Lösnitz (SD)
Regionråd i Västra Götalandsregionen och ersättare i SKL:s styrelse
 
Magnus Harjapää (SD)
Regionrådsersättare i Västra Götalandsregionen
 
 

Vi kan i dag både höra och läsa om att antalet personer som drabbas av svalgcancer ökar i Sverige. Detta är en cancerform som orsakas av det så kallade HPV (Humant papillomvirus). Detta är ett virus som också orsakar flera andra cancerformer som till exempel livmoderhals-, penis- och anuscancer.

HPV orsaken till flera cancerformer

Antalet personer som enbart drabbas av livmoderhalscancer uppgår årligen till cirka 450 kvinnor. Mängden upptäckta fall av svalgcancer ökar också enligt ett nyhetsinslag från Ekot Sveriges Radio och uppgår till cirka 350 fall per år, därav tyvärr cirka 100 personer avlider på grund av sin cancer.

Utöver detta har vi personer som drabbas av penis- och analcancer där tyvärr det exakta antalet är lite svårare att hitta. Men antalet behandlade patienter ligger på mellan 120 till 160 per år.

I dag ingår det en vaccination mot HPV 16 och 18 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och alla flickor i åldrarna 10–12 år vaccineras kostnadsfritt. Utöver detta blir alla kvinnor mellan 23–64 år inbjudna till cellprovskontroller i förebyggande syfte. 

Färre får cancer om pojkar vaccineras

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen lämnade redan förra året in en motion om att införa HPV-vaccination också för pojkar i vår region.

I rapporterna i dag talas det också om att cirka 120 fall av cancer (60 kvinnor och 60 män) skulle kunna förebyggas om också pojkar skulle få detta vaccin. Folkhälsomyndigheten har i sin rapport också givit detta som rekommendation till regeringen att införa vaccinering av pojkar också.

Kostnaden nationellt beräknas att ligga på cirka 20 miljoner kronor, vilket omräknat för Västra Götalandsregionen skulle då innebära en kostnad på cirka 3,2 miljoner kronor.

Förebyggande vård

Denna kostnad för förebyggande vård är mycket låg om vi sätter det i relation till det mänskliga lidandet och de reella kostnaderna för behandling av dem som drabbas av alla dessa olika cancerformer. Det ligger också i linje med omställning av vården där fokus skall bland annat ligga på förebyggande vård

Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen lämnade redan förra året in en motion om att införa HPV-vaccination också för pojkar i vår region. Då de det annars föreligger risker att dessa unga ovaccinerade männen annars blir smittospridare av HPV.

Vänta inte på nationella riktlinjer

Sverigedemokraternas uppmaning är därför till hälso- och hjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och dess ordförande Jonas Andersson (L) att behandla denna motion snarast och införa vaccination för pojkar också. Då det inte finns någon anledning att invänta några nationella riktlinjer eller pengar för en så viktig och angelägen fråga.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00