Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

KRISSTÖD. En stor del av den ideella stödverksamheten till utsatta barn, kvinnor och personer med psykisk ohälsa stängs ner på grund av sjukdom och smittorisk. Altinget har frågat tre stora stödorganisationer vad som krävs för att skydda redan utsatta.

De stödorganisationer som stödjer utsatta barn, kvinnor och personer med psykisk ohälsa har en tydlig bild av vad som behöver göras för att klara av coronakrisen.

RSMH märker att fler personer hör av sig och att människors oro och ångest över sjukdom, ekonomi, ensamhet och sysselsättningen förstärks. Fler bland personalen för boendestöd är sjukskrivna och vissa sociala träffpunkter stänger.

”Nu när det mesta är inställt blir de ännu ensammare. Flockimmunitet är också viktigt men med tanke på att ensamhet är livsfarligt måste man överväga vilket som är värst” skriver förbundsordförande Barbro Ronsten till Altinget.

Login