RFSU och RFSL hoppas på FN-press på Sverige

FN-GRANSKNING. Den svenska könstillhörighetslagen är föråldrad, men lagförslaget har fastnat inne på social- och finansdepartementet. Nu lobbar RFSU och RFSL för att FN:s råd för mänskliga rättigheter ska sätta press på Sverige.

RFSL har länge arbetat för en moderniserad könstillhörighetslagstiftning – men det är en fråga som regeringen inte har lyckats ro i land, trots flera utredningar. Nu hoppas RFSL och RFSU att FN:s råd för mänskliga rättigheter ska öka pressen på regeringen genom att andra stater lägger fram rekommendationer till Sverige om en ny lag.

I den så kallade UPR-processen i FN:s MR-råd granskas vart femte år läget för mänskliga rättigheter i medlemsländerna och just nu är Sverige ett av länderna som är under FN:s lupp. Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU, är denna vecka i Geneve vid en så kallad pre-session där civilsamhället har möjlighet att lobba för sina frågor, genom att påverka andra stater att lägga fram rekommendationer under MR-rådets möte i januari.

Hon tycker Sverige hittills har sluppit lindrigt undan på både området för sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR, och på HBTQ-området, vilket hon tror helt enkelt beror på att ingen från vare sig RFSU eller RFSL har varit på plats och drivit några frågor. Samt även att andra länder antar att det inte finns saker på områdena som behöver åtgärdas i Sverige.

Login