Regionläkare slutar: “Extrema ekonomiska besparingar”

PATIENTSÄKERHET. Med stöd av SKR har Region Jämtland Härjedalen gjort stora ekonomiska besparingar, vilket drabbat Östersunds sjukhus som fått skarp kritik för undermålig vård och arbetsmiljö. 

– Detta är bara en del i en problematik som är större, säger Anna Warg, läkare och chef, som väljer att sluta.

Region Jämtland Härjedalen har de senaste åren haft stora ekonomiska problem, budgetunderskott och höga besparingskrav på sina verksamheter. Östersunds sjukhus är en av verksamheterna som drabbats hårt av besparingskraven.

Sjukhuset har i sin tur under flera år fått skarp kritik från både personal, fackförbund och allmänhet för att sakna personal och bitvis ge en så undermålig vård att patientsäkerheten är i fara.

– Vi är en av – om inte den – fattigaste regionen i Sverige. Det är extremt tufft just nu och man slits mellan olika saker. Det uppstår intressekonflikter, både runt omkring en och inom en. Det är en svår balans att både ge god vård, hålla en god arbetsmiljö och samtidigt spara pengar, säger Anna Warg, områdeschef för kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus, till Altinget.

Login