Regionernas krislägesavtal: “Påverkar budgeten negativt”

UTGIFT. Sex regioner har aktiverat krislägesavtal för att kunna säkra bemanning och vård. Personalen arbetar då ännu mer men får samtidigt mer än dubbel lön. Detta blir en stor kostnad för covid-drabbade regioner om staten inte ger stöd.

I dagsläget har sex av Sveriges 21 regioner aktiverat krislägesavtal på grund av coronapandemin. Sex av 21 kan verka vara en förhållandevis liten andel av regionerna, men ser man till hur befolkningstätheten ser ut i de regioner som berörs blir bilden en annan. Det innebär att 63 procent av befolkningen befinner sig i regioner med krisläge.

___

___

Login