Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

MASSVACCINERING. Motståndet mot covid-vaccin är starkt på sina håll i Sverige och EU. Forskaren Johan Farkas menar att vaccinmotståndet på sociala medier inte är representativt. Enligt professor Matti Sällberg, KI, har motståndet sjunkit.

Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker vid institutionen för laboratoriemedicin, KI.
Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker vid institutionen för laboratoriemedicin, KI. Foto: Erik Flyg/KI
Marie Lundahl

I takt med att massvaccineringen mot covid-19 startar ökar tonläget hos vaccinskeptikerna. En internationell studie visar att 21 procent av Sveriges befolkning inte vill vaccinera sig mot covid-19. I Frankrike, Tyskland och Polen är enligt studie runt 30 procent av befolkningen emot vaccination.

Men enligt EU-kommissionen finns det dock en hög tilltro till europeisk massvaccinering mot covid-19, men man menar samtidigt att opinionen är känslig och att myndigheter behöver hålla ett öga på svängningar när det gäller tilliten till vaccineringar.