Professor om vaccin: “Vill man att folk ska dö i covid?”

MASSVACCINERING. Motståndet mot covid-vaccin är starkt på sina håll i Sverige och EU. Forskaren Johan Farkas menar att vaccinmotståndet på sociala medier inte är representativt. Enligt professor Matti Sällberg, KI, har motståndet sjunkit.

I takt med att massvaccineringen mot covid-19 startar ökar tonläget hos vaccinskeptikerna. En internationell studie visar att 21 procent av Sveriges befolkning inte vill vaccinera sig mot covid-19. I Frankrike, Tyskland och Polen är enligt studie runt 30 procent av befolkningen emot vaccination.

Men enligt EU-kommissionen finns det dock en hög tilltro till europeisk massvaccinering mot covid-19, men man menar samtidigt att opinionen är känslig och att myndigheter behöver hålla ett öga på svängningar när det gäller tilliten till vaccineringar. 

Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap på Malmö universitet, menar att regeringen behöver ge trovärdig fakta som motbild till desinformation kring coronavaccinet.

Login