Personskadeförening: Ansvaret borde inte ligga hos SKL

DEBATT. Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under SKL. Ansvaret för utvecklingsarbetet borde hamnat hos en myndighet, skriver Personskadeföreningen NRH:s styrelse. 

Placeholder image
Foto: Personskadeföreningen NRH
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det pågår ett nationellt arbete för hur vården kan bli mer kunskapsstyrd och likvärdig över landet.

Det är anmärkningsvärt att arbetet med Nationella programområden hamnat under Sveriges kommuner och landsting (SKL), där man hellre väljer att involvera utvalda individer i utvecklingsarbetet av vården, än civilsamhällets organisationer.

Inte inom andra branscher

I Sverige finns cirka 500 intresseorganisationer och cirka 200 000 ideella föreningar. Varför då välja Sveriges största arbetsgivarorganisation, en intresse- och medlemsorganisation för sammanlagt 1,1 miljoner medarbetare, till detta uppdrag? En intresseorganisation som ensidigt verkar för medlemmarnas ekonomiska intressen.

Borde det inte ha legat i medborgarnas och det svenska samhällets intresse att ansvaret för detta viktiga utvecklingsarbete i stället hamnat hos en myndighet?

Att gruppen nack-, rygg- och hjärnskadade inte fått mer uppmärksamhet och en noggrannare uppföljning är häpnadsväckande.

Samhället fördelar inte ansvar för nationella riktlinjer, föreskrifter/regelverk och lagstiftning inom andra branscher till arbetsgivar-, intresse- och medlemsorganisationer, så varför görs detta avsteg?

Besvärsutveckling

Personskadeföreningen NRH (nack-, rygg- och hjärnskadades rätt till utredning och diagnos efter trauma) företräder dem som drabbas av besvär efter våld mot kotpelare och/eller huvud. De har ofta svårt att få adekvat utredning av sina skador. I Sverige är varje år runt 100 000 individer med om en trafikolycka som innebär risk för skada. Andra skadas i olyckor vid fall, dykning eller idrott. 

Omkring 30 000 får akuta besvär tydande på diskoligamentära skador i ryggen, inklusive kraniocervikala övergången. Skador som kan medföra instabilitet, smärta och nervpåverkan, ofta med en omfattande organdysfunktion som följd. En stor andel skadade drabbas av successiv besvärsutveckling på grund av bristande läkning, instabilitetsutveckling, tilltagande spondylartros och/eller sensitisering av nervsystemet.

Generell översyn

Eftersom alla organ innerveras från huvud/nacke kan otaliga symptom och därav diagnoser uppkomma, såsom nack-huvud-ryggvärk, yrsel och svimning, bett-och sväljstörning, smärtspridning till rygg, bäcken och extremiteter, störd sömn, störd hjärtrytm och tarmmotorik, inkontinens samt nedsatt kognitiv och social funktion.

Vanliga diagnoser i efterförloppet till nack-, rygg- och hjärnskada är encephalo-/myelo- och/eller radikulopati i arm och/eller ben, fibromyalgi, ME/CFS, IBS, bruxism, dystoni etcetera. 

Med tanke på den breda symtomutvecklingen som kan ske successivt kan patientgruppen nack-, rygg- och hjärnskadade komma att tillhöra 20 av de nu 23 framtagna nationella programområdena med ett fördelat värdskap på sex regioner och SKL. Hur ska någonsin en generell översyn av utrednings- och vårdbehovet för nack-, rygg- och hjärnskadades patientgrupp kunna tillskapas? 

Nationellt register

Att gruppen nack-, rygg- och hjärnskadade inte fått mer uppmärksamhet och en noggrannare uppföljning är häpnadsväckande. Samhället har inte på ett övergripande och ansvarsfullt sätt tagit reda på hur stor patientgruppen är eller dess behov av vård. 

För att förbättra omhändertagandet av nack-, rygg- och hjärnskadade krävs nationella kunskapscentra med klinisk och radiologisk kompetens och utrustning för högkvalitativ funktionell bilddiagnostik.

Ett nationellt register över skadade, deras symtom, fynd och upplevelse av vården måste tillskapas för att kunna bedriva forskning och utveckling och för att långsiktigt utvärdera och optimera diagnostik och behandling.


Anneli Andersson
Ledamot och ordförande, Personskadeföreningen NRH
Anna Jonsson
Ledamot, Personskadeföreningen NRH
Katarina Johansson
Ledamot, Personskadeföreningen NRH
Gunilla Bring
Ledamot, Personskadeföreningen NRH
Olle Bunketorp
Ledamot, Personskadeföreningen NRH
Bo C Bertilson
Ledamot, Personskadeföreningen NRH
Daniel Malm
Suppleant, Personskadeföreningen NRH
Åsa Bergström
Suppleant, Personskadeföreningen NRH

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor