Osäkert vad som händer med den nya kömiljarden

VÅRDKÖER. Liberalernas Lina Nordquist anser att den äldre kömiljarden bör tas i bruk tillfälligt i år i väntan på att en ny modell kan komma på plats. Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson är mycket kritisk och anser att regeringen borde agerat för länge sedan.

Januariavtalet innehåller flera punkter om hur vården ska förbättras. Bland annat ska en ny uppdaterad kömiljard installeras som ska vara utan den tidigare kömiljardens brister. Men enligt Liberalernas vårdpolitiska talesperson Lina Nordquist kommer det att dröja innan den nya kömiljarden är på plats. Samtidigt finns det pengar för kömiljarden redan i år, i KD+M-budgeten.

– Det blir tajt om tid. Vi kommer att ha en dialog med SKL, men det är svårt att veta vilka delar som blir färdiga först, säger Lina Nordquist till Altinget.

Ersätts tillfälligt av den äldre

Eftersom vårdköerna är alldeles för långa anser hon att något behöver göras redan nu. Hon tror det kan bli så att man tar den gamla kömiljarden i bruk under tiden. För att sedan, kanske under år 2020, installera den nya uppdaterade varianten.

– Jag ser hellre att vi gör så här och hoppas att vi kan komma överens om det. Det är jätteviktigt att patienterna får den vård de behöver, säger Lina Nordquist. 

Läs också: Lina Nordquists dubbla roll

Nya kömiljarden finns med i vårbudgeten

Regeringen avvaktar med besked i frågan.

”Vi har påbörjat arbetet med genomförandet av januariavtalets överenskommelser, den uppdaterade kömiljarden återkommer vi med hur den i detalj ska se ut.”, skriver Joakim Spångberg, socialminister Lena Hallengrens (S) pressekreterare, i ett mejl till Altinget.

Lena Hallengren säger i en intervju till Dagens samhälle (7/3) att förhandlingar mellan partierna just nu pågår om vårbudgeten. Den nya kömiljarden ska finnas med där, enligt Hallengren som betonar att det ska vara en uppdaterad kömiljard.

– Vi är överens om att vi inte ska införa en kömiljard som ser ut som den gjorde och får de konsekvenser den fick, säger hon till Dagens samhälle.

Läs också: Kömiljarden åter in i värmen

KD mycket kritiska till regeringens tröghet

KD:s vårdpolitiska talesperson Acko Ankarberg Johansson anser att det är mycket illavarslande om det inte blir någon ny uppdaterad kömiljard i år. Hon är överhuvud taget väldigt kritisk till att regeringen har väntat så länge med att fördela de omkring 4 miljarder som finns avsatta i M+KD-budgeten för vården i år. 1,6 miljarder av dessa är öronmärkta för kömiljarden, den äldre varianten.

– Riksdagen röstade fram vår budget. Så övergångsregeringen har haft ända sedan december på sig att använda pengarna, säger Acko Ankarberg Johansson till Altinget.

Hon anser att regeringen borde bli bättre på att informera övriga partier om vad som händer på vårdområdet. Vad som ingår i vårbudgeten till exempel. Det är bara med stöd av det som bland annat diskuterats under interpellationsdebatterna som hon har någorlunda vetskap om vad som händer.

– Regionerna har rätt att få ta del miljarderna nu, säger Acko Ankarberg Johansson.

 

Forrige artikel Kritik mot förslag om specialistsjuksköterskans framtida roll Kritik mot förslag om specialistsjuksköterskans framtida roll Næste artikel Få funktionsnedsatta går vidare till lönejobb Få funktionsnedsatta går vidare till lönejobb
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.