Obminska (M): Låt mobiler skicka koordinater till SOS Alarm

DEBATT. Gör som Frankrike och inför att mobiler kan skicka gps-koordinater till alarmtjänsten. Detta är livsavgörande när personer som ringer 112 inte kan prata eller förklara vart de är, skriver riksdagsledamoten Marta Obminska.

Marta Obminska (M)
Riksdagsledamot

 

Någon drabbas av akut allergisk reaktion eller hjärtinfarkt. Den klarar att ringa 112 med sin smarta mobiltelefon, men inte att förklara exakt var den befinner sig eller skicka sin position med hjälp av telefonen.

I nuläget kan alarmeringsoperatörer själva bestämma position på nödsamtal via mobilnätets basstationer, så kallad triangulering, men det är tyvärr inte en precis metod. Noggrannheten varierar mellan 100-300 meter i ett tätbebyggt samhälle till 5-10 kilometer i glesbygd.

I ett flerbostadshus mitt i stan eller i ett område med många hus kan det vara nästintill omöjligt att hitta den som ringer i tid. Triangulering är alltså inte tillräcklig för att lokalisera hjälpsökande i akut behov av hjälp.

Se över möjligheter

Men det finns andra metoder som innebär att när en hjälpsökande ringer alarmeringstjänsten från en smart mobiltelefon skulle positionen kunna bestämmas snabbt och exakt genom att den hjälpsökandes position istället skickas automatiskt.

Jag har föreslagit det i en motion som riksdagen glädjande nog har ställt sig bakom (2018/19:1669, yrkande 2). Riksdagen har beslutat att regeringen skyndsamt bör se över möjligheterna att alarmeringstjänsten ska tillåtas positionera hjälpsökandes mobiltelefoner per automatik.

Attacker och olyckor

I motionen tar jag upp en applikation för mobiltelefoner med krisinformation, Système d’alerte et d’information dess populations (SAIP), som det franska inrikesministeriet har utvecklat. SAIP innehåller kortfattad och tydlig information om hur människor ska agera vid olika typer av attacker och olyckor, till exempel terrorattacker och skogsbränder.

Genom SAIP går det även att skicka gps-koordinater till alarmtjänsten för att underlätta för räddningstjänsten att lokalisera nödställda. Ett annat system är Advanced mobile location, som automatiskt kan skicka en position till en operatör när man ringer nödnumret.

Räddas lättare

Det är i många fall livsavgörande att det går att lokalisera hjälpsökande även om de varken kan förklara var de befinner sig eller klarar att godkänna positionering på grund av till exempel allergichock eller akut hjärtsjukdom. Blir förslaget i min motion verklighet, kommer människor i nöd lättare att kunna räddas.

Forrige artikel KD: Regeringens svek mot hemlösa KD: Regeringens svek mot hemlösa Næste artikel "Ni har fått er chans – unga förtjänar bättre psykisk hälsa"
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.