Nytt försök med gratis mediciner till barn

MEDICIN. Vid årsskiftet ska receptbelagda läkemedel till barn bli gratis. Det blir andra försöket för regeringen som försökte få igenom reformen i höstas, men röstades ned när riksdagen godtog Alliansens budget.

”Läkemedel är redan subventionerade för barn. Trots detta kan kostnader för läkemedel bli kännbara för familjer med låga inkomster och det finns undersökningar som talar för att en del föräldrar av ekonomiska skäl väntar med att hämta ut läkemedel till sina barn.” skriver regeringen i en lagrådsremiss.

Från och med 1 januari nästa år ska barn och unga under 18 år få gratis receptbelagda läkemedel från, enligt lagförslaget från regeringen. Även asylsökande och barn till papperslösa ska få tillgång till reformen.

Det blir andra försökte för regeringen som i höstens budget försökte få igenom reformen, men i och med att Alliansens vård- och omsorgsbudget röstades igenom i riksdagen, blev den uppskjuten med ett år.

Login