Nya riktlinjer för sjukhusmåltider tas fram

RIKTLINJER. Livsmedelsverkets nya riktlinjer för sjukhusmåltider tar sikte på problemet med patienters undernäring. Patienter ska bli mer delaktiga i valet av sin måltid, vilket ökar kraven på redan belastad vårdpersonal.

Livsmedelsverket har tagit fram nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus. Riktlinjerna handlar om betydelsen av att inkludera måltiderna i vårdens personcentrerade arbetssätt och att de måste bli en tydligare del av vården.

Enligt Livsmedelsverket är nedsatt aptit och undernäring vanligt bland sjukhuspatienter. Det leder till ett ökat vårdbehov, längre vårdtider och höga samhällskostnader. Genom personcentrerade måltider ska vårdgivaren utgå från individens behov och önskemål så att patienten är delaktig i besluten kring måltiden.

– Det kan till exempel handla om att kunna välja när man ska äta eller att kunna få många små energi- och näringsrika måltider om aptiten är dålig istället för tre stora huvudmål som inte blir uppätna, säger Ulrika Backlund, dietist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Login