Nya lagar för 2021

ÄNDRINGAR. Från den 1 januari gäller ett par nya lagar och förordningar inom området vård och hälsa. Några lagar är coronarelaterade medan andra gäller glesbygdsapotek och garantipension.

Här är de nya lagar och lagändringar för socialdepartementets ansvarområde som träder ikraft 1 januari 2021, eller något tidigare.

Förändringen innebär att fler apotek i glesbygden kan få om bidrag då ansökningsgränsen för öppettider och försäljningsmängd sänks. De nya reglerna trädde ikraft 1 januari 2021 och kan tillämpas retroaktivt för 2020.

Tidigare regler gällande garantipension förlängs ytterligare ett år. Det innebär att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt kommer att betalas ut till personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz samt i Nordirland och Storbritannien.

Login