Nu skickas Heckschers förslag ut för granskning

ORGANDONATION. I juni presenterade utredaren Sten Heckscher sina förslag för hur organdonationerna kan bli fler. Nu är det remissinstansernas tur att säga sitt, det vill säga om förslagen håller måttet bättre än 2015 års donationsutredning.

Regeringen har nu skickat ut förslagen från Sten Heckschers organdonationsutredning på en remissrunda. Senast den 12 november ska remissinstansernas synpunkter har kommit in till socialdepartementet. Därefter är det dags för regeringen att påbörja arbetet med en proposition – såvida det inte kommit in alltför besvärande synpunkter på förslagen.

Så gick det nämligen med donationsutredningen som dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) tillsatte år 2013 och som utredaren Anders Milton levererade två år senare till sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Remissinstanserna var visserligen övervägande positiva, men några remissinstanser pekade på lagtekniska tveksamheter.

Wikströms efterträdare, socialminister Annika Strandhäll (S), tillsatte en ny donationsutredning i mars förra året och i juni i år lämnade alltså Sten Heckscher över sina förslag till den nuvarande socialministern Lena Hallengren (S).

Login