Nu ska vårdmomsen utredas

BUDGETEN. Regeringen har redan tidigare lovat ett tillfälligt statsbidrag nästa år som ska kompensera för de ökade kostnaderna av den så kallade vårdmomsen. Nu följer regeringen upp med ett löfte om en utredning för att hitta en permanent lösning.

I början av september utlovade regeringen ett tillfälligt budgetanslag på drygt 200 miljoner kronor till regionerna under de kommande tre åren för att kompensera för de ökade kostnaderna för den så kallade vårdmomsen. Men vad som skulle hända efter det har vare sig finansminister Magdalena Andersson (S) eller socialminister Lena Hallengren (S) gett några klara besked om, utan endast hänvisat till "beredning pågår".

Men i budgetpropositionen, som på onsdagen lämnades över till riksdagen, sätter regeringen ner foten. En utredningen kommer att tillsättas inom kort för att se om EU-rätten tillåter "att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer". Om det går, då ska utredaren lämna sådana förslag, skriver regeringen.

Vårdmomsen syftar på att sjukvården sedan den 1 juli måste betala moms när de hyr in personal. Detta efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som ledde till att Skatteverket ändrade sin bedömning att verksamheten var momsbefriad.

Login