Nu ska regeringen väcka kömiljarden till liv

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Genom att stryka M+KD-satsningarna på återinförd fritidspeng och föräldrastödsprogram i samtliga kommuner sparar regeringen 125 miljoner kronor i vård- och omsorgsbudgeten. Samtidigt tar socialminister Lena Hallengren (S) sats för att återuppliva Alliansens skötebarn kömiljarden.

Högst marginella förändringar för kommunsektorn. Så sammanfattar Sveriges kommuner och landstings ordförande Anders Knape (M) regeringens vårändringsbudget i ett pressmeddelande. Regeringen flyttar visserligen om en del bland anslagen. Bland annat styrs ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på en halv miljard kronor om, pengarna kommer istället att fördelas utifrån antal äldre i kommunen – något som SKL ser mycket positivt på. Organisationen kämpar ständigt för färre riktade statsbidrag, men ökade generella bidrag, till kommunerna och regionerna.

Bland anslagsökningarna inom området finns de extra 150 miljonerna till LSS-området, en konsekvens av att andning och sondmatning nu ska ses som grundläggande behov.

Läs också: Funktionsrätt Sverige: LSS-ändringar riskerar bli kosmetiska

Login