Nilsson (S): Utmaningarna kvarstår – sluta med stuprörstänk

DEBATT. Det finns många utmaningar att ta tag i under nästa riksdagsår. En sådan är äldreomsorgen, vars brister blivit uppenbara under pandemin. Men för att lösa problemen krävs samarbete på flera olika nivåer, skriver Kristina Nilsson (S).

Kristina Nilsson (S)
Riksdagsledamot och vice ordförande, socialutskottet

Snart är det dags för avslutning av årets riksmöte. Eller kanske ändå inte riktigt, för det här året har sannerligen inte varit likt något annat år. Mitt tips är att socialutskottet kommer att fortsätta sammanträda en stor del av sommaren med anledning av coronapandemin och allt som behöver hanteras av det skälet. Ledamöterna kommer fortlöpande behöva information från expertmyndigheter och regering, så något vanligt sommaruppehåll blir det knappast.

Flest motioner

När jag ser tillbaka på året som gott kan jag konstatera att det åter var socialutskottet som engagerade riksdagens ledamöter väldigt mycket. Utskottet har nästan alltid flest motioner att behandla från allmänna motionstiden. Det kanske inte är så konstigt då sjukvård, tandvård, äldreomsorg och socialtjänst är otroligt viktiga frågor för våra medborgare. Motionerna sorteras in i olika betänkanden, där utskottet tar ställning kring varje förslag, och sedan debatteras de i kammaren för att slutligen beslutas av riksdagen.

Arbeta kunskapshöjande

Under hösten har vi också gjort studiebesök hos våra expertmyndigheter, behandlat ärenden från regeringen och tagit del av mycket intressant information inom vårt område. En viktig del av arbetet är att arbeta kunskapshöjande och därför deltar vi ofta i seminarier om olika frågor. I november genomförde socialutskottet till exempel ett seminarium om spel och spelmissbruk.

Fler möten än vanligt

Våren har naturligtvis präglats mycket av den pågående coronapandemin. Socialutskottet har, allt sedan utbrottet skedde, haft en intensiv verksamhet. I vanliga fall har vi en till två sammanträden per vecka, men denna vår har tre möten i veckan varit standard.

Vid våra extramöten på onsdagar har vi kontinuerligt fått uppdaterad information från de som lett pandemibekämpningen: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner och Läkemedelsverket med flera. Regeringen, oftast representerad av Lena Hallengren (S), har också deltagit.

Många olika ärenden

Vi har också hanterat extra ärenden, som ett bemyndigande till regeringen inom smittskyddslagen och ett initiativ om utvidgad smittbärarpenning, senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare, för att nämna några.

Några andra viktiga propositioner som vi tagit under våren är Personlig assistens för andning och sondmatning, Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården och Bilstöd – ökad möjlighet till anpassning.

Uppenbara brister

När jag blickar framåt mot nästa riksmöte ser jag särskilt fram emot att få fortsätta arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården. Inriktningspropositionen som bygger på Anna Nergårds utredning God och nära vård är ute på remiss över sommaren och beslutas i höst. Att se till att vi har en likvärdig och tillgänglig vård av hög kvalitet över hela landet är oerhört viktigt. Inte minst med tanke på den vårdskuld som byggts upp under våren.

Arbetet med folkhälsa och en ny ANDT-strategi är också viktigt. Ju mer vi kan förebygga desto mindre belastning på sjukvården. Jag hoppas också att vi kan ta flera steg för att stärka kvaliteten och förbättra landets äldreomsorg. I ljuset av pandemin har bristerna blivit uppenbara. Sjukvårdskompetensen är för låg inom äldrevården, personalens villkor för dåliga och resurserna för knappa.

Samarbete behövs

Det kommer att krävas insatser på många fler områden än de som hanteras av socialutskottet, så min största förhoppning är att vi mäktar med att se bort från stuprörstänkandet på alla nivåer och verkligen gör vårt yttersta för att skapa förändring och förbättringar. Det har våra gamla rätt att förvänta sig av oss.

Till sist hoppas jag naturligtvis att coronapandemin ska vara över så att vi kan få börja leva som vanligt, resa, umgås och arbeta som vi är vana vid, men fram till dess gäller det att hålla ut. Det här blir inte en sommar som alla andra, men det kommer att bli bra ändå.

Forrige artikel Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätten ska med – i all politik Næste artikel Debatt:  Bostadsort ska inte avgöra vårdkvalitet Debatt: Bostadsort ska inte avgöra vårdkvalitet
EU förbereder ny myndighet för hälsonödlägen

EU förbereder ny myndighet för hälsonödlägen

HÄLSONÖDLÄGEN. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade riksdagen i går att Europeiska rådet är positivt till att inrätta en EU-myndighet för beredskap och hälsonödlägen (HERA). EU-kommissionen ska ta fram förslag till toppmötet i juni.