Debatt

M: Långa vårdköer får inte bli självklarhet

DEBATT. Vi måste bort från tom symbolpolitik och få en sjukvårdspolitik som prioriterar kvalitet och resultat, skriver Gunnar Hökmark, europaparlamentariker för Moderaterna. 

Trots att vårdköerna bara växer gör regeringen allt för att begränsa de som kan erbjuda vård, skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker för Moderaterna. 
Trots att vårdköerna bara växer gör regeringen allt för att begränsa de som kan erbjuda vård, skriver Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker för Moderaterna. Foto: Europaparlamentet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Gunnar Hökmark
Europaparlamentariker (M)
 
I internationella jämförelser står sig den svenska sjukvården stark, tack vare goda resultat och bredd. Detta överskuggas dock av höga väntetider, där Sverige ligger i den absoluta botten i Europa. Vårdköerna växer i hela landet och de växer särskilt i socialdemokratiskt styrda regioner och landsting. Det kanske allra mest oroväckande är att Socialdemokraterna själva inte inser konsekvenserna av sin egen politik.

De senaste tre åren har vårdköerna fördubblats i Sverige och skillnaderna runt om i landet är omfattande. I de landsting och regioner som har längst väntetider är nästan samtliga socialdemokratiskt styrda. Det är ett underkännande för den förda politiken som borde bekymra en socialdemokratisk regering om den bryr sig om vårdköer.

Attackerar privata vårdföretag 

Trots att vårdköerna bara växer gör regeringen allt för att begränsa de som kan erbjuda vård. Pådrivna av Vänsterpartiets socialistiska dogmatik tycker man det är viktigare att attackera det fria företagandet än att attackera vårdköerna.

Det kan vara på sin plats att komma ihåg att i de länder där dogmatiskt företagsfientlig politik har genomförts har konsekvensen alltid varit långa köer. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna är så villiga att anamma Vänsterpartiets extremism genom sina attacker mot privata vårdföretag.

Vinstförbud skulle avveckla välfärden

Om förbud mot vinster i välfärden skulle bli en realitet skulle 40 procent av den svenska öppenvården försvinna, vilket skulle vara en avveckling av sjukvård som vore unik i europeisk historia. Vad socialdemokratiska politiker då skulle göra kan man endast spekulera i, men en sådan massiv avveckling av välfärden skulle leda till ännu mer längre krisartade kötider.

Vårdvalsreformer ger ökad tillgänglighet

Det kan vara på sin plats att komma ihåg att i de länder där dogmatiskt företagsfientlig politik har genomförts har konsekvensen alltid varit långa köer.

En fungerande sjukvårdspolitik behöver inte vara kostsam. Vårdvalsreformerna inom primärvården och specialistvården har gett en bättre tillgänglighet och kan utvecklas till fler områden.

Andra områden som bör ses över är hur landstingen och regionerna kan bli mer attraktiva arbetsgivare. Det gäller allt från bristande rutiner till en tung administrationsbörda och bristande flexibilitet gentemot medarbetare. Sverige ligger, tvärtemot vad man kan tro, bra till vad gäller utbildad vårdpersonal. Men att det finns gott om kvalificerad personal hjälper inte om befintlig personal drivs till att sjukskriva sig eller att lämna yrket.

Ambitioner kräver reform 

Vi måste bort från tom symbolpolitik och få en sjukvårdspolitik som prioriterar kvalitet och resultat. Alliansregeringens kömiljard, som sedermera avskaffades av regeringen Löfven, gav en positiv utveckling. Likaså har vi sett exempel i våra nordiska grannländer och i Europa där väntetiderna har kortats ner genom en förändring av politiken. Konkurrens, fler alternativ, vårdgaranti både mot andra landsting och mot övriga EU-länder och valfrihet är bästa sättet att se till att sjuka får vård i tid.

Långa köer tillhör förmodligen det enskilt största problemet med svensk sjukvård. Det räcker inte att regeringen talar om höga ambitioner om det inte följs av reformer. Men det förutsätter att Socialdemokraterna erkänner att problemen finns och att det är den socialdemokratiska politiken som har lett oss dit vi är i dag. Långa köer får inte bli en självklarhet. Där kan och bör vi dra lärdom från andra länder i Europa.

Dokumentation

Läs även: 

Vårdföretagarna: Ökat samarbete ger kortare köer

Hälso- och sjukvårdens köer kan minskas genom utökat samarbete mellan landstingen och privata vårdföretag, menar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

(M): "Så ska vi få vårdpersonalen att stanna i Dalarna"

För att utnyttja resurserna på bästa sätt vill vi koncentrera den specialiserade vården i Dalarna på rätt ställen. För att behålla personalen vill vi erbjuda bättre löner och förmånlig pension till dem som förbinder sig att stanna, skriver Ulf Berg och Christer Carlson (M), oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

"Region Västmanland måste bli en bättre arbetsgivare"

Moderaterna har en rad skarpa förslag på hur vi ska minska vårdköerna i Region Västmanland. Enskilt viktigaste faktorn är att bli en betydligt bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal, skriver oppositionsrådet Tomas Högström (M).


Nämnda personer

Gunnar Hökmark

Civilekonom, ordförande tankesmedjan Frivärld, Svenska Paneuropaföreningen, Svenska försäkringsförmedlares förening, internationell senior rådgivare Kreab
Fil. kand i företagsadministration och ekonomi (Lunds uni., 1975)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00