Debatt

"Region Västmanland måste bli en bättre arbetsgivare"

DEBATT. Moderaterna har en rad skarpa förslag på hur vi ska minska vårdköerna i Region Västmanland. Enskilt viktigaste faktorn är att bli en betydligt bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal, skriver oppositionsrådet Tomas Högström (M).

Det är inte brist på sjuksköterskor. Det är brist på sjuksköterskor som arbetar med patientnära uppgifter, skriver Tomas Högström (M), oppositionsråd i Region Västmanland. 
Det är inte brist på sjuksköterskor. Det är brist på sjuksköterskor som arbetar med patientnära uppgifter, skriver Tomas Högström (M), oppositionsråd i Region Västmanland. Foto: Moderaterna Region Västmanland
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Om regionen inte klarar av att ge patienten vård i tid, ska patienten inte behöva betala någon avgift för vårdbesöket.

Av: Tomas Högström (M)
oppositionsråd, Region Västmanland

Sjukvården är just nu, enligt flera opinionsundersökningar, den fråga som väljarna rankar som allra viktigast inför höstens val. Det enskilt största problemet inom sjukvården, som sannolikt bidrar till att väljarna rankar frågan högt, är de växande vårdköerna. Bara i Västmanland väntar över 3000 medborgare på vård och behandling. Över 100 barn väntar på att få komma till barn- och ungdomspsykiatrin. Väntetiden för behandling av lungcancer är dubbelt så lång som i Dalarna. Inte ens var tredje urologpatient får vård i tid. Listan på exempel kan tyvärr göras lång. 

Vårdgarantikontor kan lösa köerna

Från Moderaternas sida har vi lagt flera skarpa förslag för att korta vårdköerna. Den enskilt största faktorn handlar om att rekrytera och behålla kompetent personal, i synnerhet sjuksköterskor. Här måste Region Västmanland bli en betydligt bättre arbetsgivare. Alla anställda ska kunna göra lönekarriär. I dag lönar det sig inte att stanna kvar länge på en vårdavdelning. Lönekarriär i dag för en sjuksköterska innebär ofta att istället för att stanna kvar i en anställning med patientnära arbetsuppgifter, så söker de sig till administrativa uppgifter i staber och ledningsgrupper. Det är inte brist på sjuksköterskor. Det är brist på sjuksköterskor som arbetar med patientnära uppgifter.

Vi anser också att administrationen och byråkratin för vårdpersonalen måste minska. Vi vill inrätta ett vårdgarantikontor med uppgift att hitta vårdgivare till patienter där regionen inte kan uppfylla vårdgarantin inom ramen för den egna verksamheten, en administrativ uppgift som läkarna sköter i dag.

Vårdgarantin måste skärpas

Vi vill också införa patientlotsar som kan hjälpa de svårast sjuka att hitta rätt i vården och ge fler vårdgivare chansen att erbjuda vård enligt Lagen om valfrihetssystem inom specialistvården. Detta har varit framgångsrikt i flera andra landsting och regioner. Fler vårdgivare kan behandla fler patienter. Regionen ska i alla delar uppfylla de nationella kraven på tillgänglighet och behandlingstider. Om regionen inte klarar av att ge patienten vård i tid, ska patienten inte behöva betala någon avgift för vårdbesöket. 

Fakta

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]

Moderaterna vill också skärpa reglerna för vårdgarantin. Kontakt med vårdcentral ska kunna ske samma dag, läkarbesök på vårdcentral inom sju dagar. Besök i specialistvård ska ske inom 40 dagar, i stället för dagens 90, och åtgärd/behandling inom 60 dagar, istället för dagens gräns på 90 dagar.

För att tydligare sätta rätt vård i rätt tid i fokus vill vi också införa ett stimulansmedelspaket för tillgänglighet där hela vårdkedjan mäts och de verksamheter som klarar vårdgarantin och kortar väntetiderna får ta del av en extra ersättning – så kallade kö-miljoner. Vårdköerna kommer att bli en stridsfråga i valrörelsen. Från Moderaternas sida är vi redo att ta upp kampen för kortare väntetider. 

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten om vårdköerna

Vårdföretagarna: Ökat samarbete ger kortare köer

Hälso- och sjukvårdens köer kan minskas genom utökat samarbete mellan landstingen och privata vårdföretag, skriver Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00