Debatt

Vårdföretagarna: Ökat samarbete ger kortare köer

DEBATT. Hälso- och sjukvårdens köer kan minskas genom utökat samarbete mellan landstingen och privata vårdföretag, menar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.

De privata vårdgivarna vill vara landstingens partners, skriver Karin Liljeblad.
De privata vårdgivarna vill vara landstingens partners, skriver Karin Liljeblad.Foto: Vårdföretagarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Karin Liljeblad
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna

Väntetiderna i sjukvården blir allt längre. Enligt Socialstyrelsen lever inte ett enda av landstingen upp till den lagstadgade vårdgarantin. Var fjärde patient tvingades vänta längre på sin operation än vårdgarantins gräns om 90 dagar. Ett utökat samarbete med privata vårdgivare skulle korta vårdköerna.

Stora skillnader

Vårdköerna i landet blir allt längre. Man kan fråga sig vad den lagstadgade vårdgarantin är värd om landstingen ändå inte lever upp till den? Enligt Socialstyrelsen fick 84 procent av patienterna ett första besök i specialistvården inom vårdgarantins 90 dagar och endast 72 procent av patienterna en planerad operation eller annan åtgärd inom lagens tidsgränser.

SKL:s sajt Väntetider i vården visar att skillnaderna i landet är stora. I december 2017 fick 88 procent av kvinnorna i Stockholm som behövde framfallsoperation sin operation inom 90 dagar. I Västmanland fick varannan kvinna vänta längre än vårdgarantins gränser. I Halland fick alla patienter med gråstarr i december en operation inom 90 dagar. I Östergötland fick 34 procent av gråstarrspatienterna vänta längre än vårdgarantin. 

I slutet av 2017 hade fler än 38 000 svenska patienter väntat längre än 90 dagar på en operation eller annan åtgärd, enligt Väntetider i vården. Skälen kan vara olika, men hänger ihop med hur landstingen leder och organiserar vården och vilka prioriteringar som landstingen gör. En viktig nyckel till att åtgärda problemen är ett närmare samarbete med privata vårdgivare.

Ta tillvara på privata vårdgivare

 Enligt Socialstyrelsen lever inte ett enda av landstingen upp till den lagstadgade vårdgarantin.

Det behövs ett perspektivskifte hos sjukvårdspolitiker och landstingsledningar i synen på privata vårdgivare. De råkar inte bara finns i marginalen, utan är en del av sjukvårdssystemet. Varje dag besöker nästan 67 000 patienter de privata vårdgivarna i hälso- och sjukvården. Förra året gjordes, enligt SKL, över 24 miljoner patientbesök i den privat drivna sjukvården.

De privat drivna vårdcentralerna verkar idag sida vid sida med den landstingsdrivna vården, även om det är långtifrån problemfritt. I en del landsting finns utmärkta samarbeten mellan landsting och privata vårdgivare i den specialiserade vården. Men i andra landsting och regioner har utvecklingen gått åt fel håll. Kanske har den destruktiva vinstdebatten legat bakom återtaganden av verksamhet i landstingets egenregi? Eller finns det en övertro på vad en koncentration av verksamheten till egenregi kan åstadkomma?

Landets landstings- och regionledningar skulle kunna ta bättre vara på de privata vårdgivarnas potential för att korta köerna i sjukvården. Inte bara genom kortsiktiga kökortningsavtal som tillfälligt löser problem, utan genom långsiktigt samarbete. De privata vårdgivarna vill vara era partners.

Bättre resultat med vårdgivarnas inspel

För att förbättra tillgängligheten i sjukvården bör landstingen använda vårdgivarnas kompetens också i beställararbetet. Det tycks fortfarande finnas en onödig rädsla för kontakt med vårdgivarna inför upphandlingar. När landstinget bjuder in till diskussion om upplägg, omfattning och kravspecifikationer blir resultatet bättre. Släpp därför in vårdgivarna i beställarprocessen inför upphandlingar och möjliga vårdval. Lyssna på deras erfarenheter.

Landsting och regioner som har ett gott samarbete med privata vårdgivare skapar inte bara valmöjligheter för patienterna, utan kapar vårdköer och gör sjukvården mer tillgänglig på både kort och lång sikt. Den privat drivna sjukvården vill och kan bidra.

Dokumentation

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected] E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00