Vårdköutredarens kritik mot SKR: ”Medarbetarna på golvet har inte märkt av pengarna”

I sitt slutbetänkande ger Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården förslag på hur vårdköerna kan kortas genom att utvidga vårdgarantin och vässa omställningen till nära vård. Särskild utredare Gunilla Gunnarsson betonar att det är avgörande att sjukvårdspersonalen är delaktig i förändringsarbetet.

0:000:00