Debatt

(M): "Så ska vi få vårdpersonalen att stanna i Dalarna"

DEBATT. För att utnyttja resurserna på bästa sätt vill vi koncentrera den specialiserade vården i Dalarna på rätt ställen. För att behålla personalen vill vi erbjuda bättre löner och förmånlig pension till dem som förbinder sig att stanna, skriver Ulf Berg och Christer Carlson (M), oppositionsråd i Landstinget Dalarna.

Vårdens kvalitet kan höjas genom att koncentrera specialistverksamheter, anser Ulf Berg och Christer Carlson, oppositionsråd i Landstinget Dalarna.
Vårdens kvalitet kan höjas genom att koncentrera specialistverksamheter, anser Ulf Berg och Christer Carlson, oppositionsråd i Landstinget Dalarna.Foto: Moderaterna Dalarna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Christer Carlsson (M)
oppositionsråd, Landstinget Dalarna
Ulf Berg (M)
oppositionsråd, Landstinget Dalarna
 
Köerna till sjukvården växer över hela landet. Åren 2013-2017 ökade andelen som får vänta längre än 90 dagar på operation från tolv till 26 procent. Många landsting bryter därmed mot vårdgarantin som stipulerar att patienten har rätt till operation inom just 90 dagar. Vare sig det handlar om gallstensoperationer, öron-, näsa- hals eller knäledsoperationer ser vi hur köerna växer nationellt.

Koncentrerad vård för ökad patientsäkerhet

Höftledsoperationer är ett undantag. Enligt siffror från Sveriges kommuner- och landsting har väntetiden minskat något men andelen patienter som får gå och ha ont i över 90 dagar är ändå hela 15 procent. Dalarnas landsting är inget undantag. I takt med att vårdplatser försvinner och svårigheten att bemanna sjukhus och vårdcentraler tilltar ökar köerna också här. Ett grundproblem i Dalarna liksom i övriga Sverige är att det saknas personal.

Men för att utnyttja resurserna på bästa sätt och kunna erbjuda en vård med hög patientsäkerhet är det även viktigt att delar av den specialiserade vården koncentreras till rätt ställen. Det gäller särskilt specialister inom kirurgi. En kirurg som får daglig träning är säkrare på handen än en som får ta sig an ett färre antal patienter per månad.

Moderaterna i Dalarna vill därför se en förbättrad nivåstrukturering i hela landet. Det vill säga att specialistverksamheter koncentreras till färre platser med bättre kvalitet som följd. Lokalt i Dalarna innebär det att vi vill se en bättre fördelning av operationer mellan Falun och Mora.

1200 patienter i kö i landstinget

Trots att det röd-gröna landstingsstyret lovade att vidta en mängd åtgärder i höstas tilltar problemet med stängda vårdplatser. I nuläget prioriteras canceroperationer och patienter med så kallade tidskritiska sjukdomar samtidigt som köerna till enklare operationer tillåts växa. I februari var den, undantaget cancerkirurgin, drygt 1200 personer.

Fakta

Debatt på Altinget

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]  

Liksom de allra flesta landsting i Sverige arbetar Moderaterna och Sjukvårdsalliansen i Dalarna för att begränsa andelen personal från bemanningsföretag. På vårdcentraler där all eller nästan all personal är inhyrd kan vi därför tänka oss att låta hela vårdcentralen upphandlas och övergå i privat drift.

Vi har dock en pragmatisk inställning till bemanningsfirmorna. När köerna växer ser vi inhyrda sjuksköterskor som ett sätt att på kort tid och i undantagsfall minska lidandet och korta vägen till operationsbordet. Socialdemokraterna däremot anser det viktigare att upprätthålla ett totalförbud som leder till att människor får vänta i onödan.

Attraktiva, flexibla tjänster för stadig bemanning

Att ta hand om vår viktigaste resurs, personalen, på ett bättre sätt är helt grundläggande för att minska köerna och åter få en fungerande vård.

Ulf Berg och Christer Carlsson
Oppositionsråd i Landstinget Dalarna

Vi måste vända på varje sten för att få personalen att stanna kvar, få fler att intressera sig för vårdyrken och minska beroendet av bemanningsfirmor. Många söker sig till administrativa tjänster eller byter sjukhus för att få upp lönen. Det skapar luckor och ryckighet i verksamheten. För att få fler att stanna behöver det utvecklas attraktivare och mer flexibla tjänster. Tjänster där det går att kombinera administrativt arbete med verksamheten ”på golvet” till högre lön.

Det borde gå att utveckla fler arbetsmodeller och högre flexibilitet för hälsosammare arbetstider. De som stannar kvar, och särskilt i de fall där jobbet är extra tungt med jobbiga arbetstider, bör landstingen kunna erbjuda morötter i form av bättre löner och förmånlig pension, om man förbinder sig att stanna. 

Att ta hand om vår viktigaste resurs, personalen, på ett bättre sätt är helt grundläggande för att minska köerna och åter få en fungerande vård.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten om vårdköerna

Så ska moderaterna minska vårdköerna i Västmanland

Moderaterna har en rad skarpa förslag på hur vi ska minska vårdköerna i Region Västmanland. Enskilt viktigaste faktorn är att bli en betydligt bättre arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal, skriver oppositionsrådet Tomas Högström (M).

Vårdföretagarna: Ökat samarbete ger kortare köer

Hälso- och sjukvårdens köer kan minskas genom utökat samarbete mellan landstingen och privata vårdföretag, menar Karin Liljeblad, näringspolitisk expert Vårdföretagarna.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00