Läkemedelsverket vill öka tillsynen av apotek

LÄKEMEDEL. Sedan apoteksmonopolet avskaffades har ett nytt behov att inspektera apotek tillkommit anser Läkemedelsverket. Nu vill myndigheten öka sin egen tillsyn.

Mer än var tionde skada som uppstår inom vården beror på felaktig hantering av läkemedel. Socialstyrelsen förtydligar nu och skärper sina egna föreskrifter kring läkemedelshantering. Samtidigt vill Läkemedelsverket stärka sin egen tillsyn av apoteken. I en rapport till regeringen föreslår myndigheten att fler inspektioner på apotek ska genomföras.

– Varje apotek är en del av hälso- och sjukvårdskedjan. Läkemedelsverkets tillsyn ska säkerställa att apoteken arbetar efter de regler som finns och som därigenom också bidrar till ökad patientsäkerhet, säger Annika Babra, enhetschef för apotek och detaljhandel på Läkemedelsverket, till Altinget.

Urvalet av inspektionerna ska vara riskbaserat och bland annat fokusera på receptexpedition och rådgivning. Men tillsynen behöver också öka generellt.

Login