Läkare har för lite tid till fortbildning

KORT NYTT. Specialistläkarna har endast sex dagar extern fortbildning per år. Det visar Sveriges läkarförbunds fortbildningsenkät.

Läkarnas tid för fortbildning ligger kvar på samma låga nivåer som vid förra enkäten. Tiden för fortbildning har minskat kraftigt med tiden. År 2005 hade specialistläkarna 9,1 dagar för extern fortbildning, år 2017 har de bara sex dagar. Resultatet skiljer sig markant från de tio dagar extern fortbildning per år som Läkarförbundet anser att läkarna behöver.

Dessutom är de regionala skillnaderna stora. De som når högst är Kalmar län med 7,9 dagar extern fortbildning per år. I Norrbotten har endast 4,1 dagar extern fortbildning och Stockholm och Jönköping 5 dagar.

– Resultatet är långt ifrån vad Läkarförbundet bedömer nödvändigt för att upprätthålla kompetens i ett kunskapsintensivt yrke, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, i ett pressmeddelande.

Login