Kritik mot förslag om specialistsjuksköterskans framtida roll

REMISSRUNDA. Utredningen Framtidens specialistsjuksköterska har varit ute på remiss. Flera tunga instanser är kritiska och avstyrker var för sig olika punkter i utredningen, men är samtidigt eniga om att något måste göras för att säkra tillgången på specialistsjuksköterskor.

Utredningens uppdrag har varit att komma med förslag som minskar den brist på specialistsjuksköterskor som sjukvården lider av. Kompetensbristen bidrar till vårdköer, inställda operationer och stängda vårdavdelningar. För att öka patientsäkerheten vill man nu göra yrket mer attraktivt och på olika sätt öka tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor.

Utredningen föreslår bland annat att:

Men, flera tunga remissinstanser är kritiska till utredningens förslag visar Altingtets genomgång.

Login