Kritik från nätläkarbolagen mot Stiernstedts förslag

TILLGÄNGLIGHET. Utredaren Göran Stiernstedt vill integrera nätläkarna i den fysiska primärvården. Men de digitala vårdgivarna är kritiska och anser bland annat att förslagen fokuserar på att begränsa patienternas valfrihet.

I början av år 2018 fick Göran Stiernstedt i uppdrag av regeringen att analysera hur ett långsiktigt hållbart system för så kallade nätdoktorer kan skapas. När han på tisdagen presenterade sina förslag, vid en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren (S), inleder han med att lovorda den digitala vården.

– Tillkomsten har visat att den bjuder på en möjlighet att få en ökad tillgänglighet i vården. Den har gjort stor nytta, säger han.

Men det håller inte att ha vården uppdelad i digital och fysisk vård på det sätt som det har blivit i dag, enligt Stiernstedt. De förslag han lämnade över till Hallengren syftar till att integrera nätläkarbolagen i ett reformerat system för vårdval. Stiernstedts förslag innebär bland annat att för att ingå i den offentligt finansierade vården, så ska nätläkarbolagen behöva ansöka om etablering i varje region samt uppfylla ett krav på att kunna erbjuda fysisk vård.

Login