Krisberedskap: "Sverige behöver en tydligare ansvarsfördelning"

BEREDSKAP. Sverige behöver bättre omställningsförmåga, en tydligare ansvarsfördelning, och en nationell beredskapslagring för att hantera kriser bättre. Det konstaterar Socialstyrelsen, Försvarsmakten och utredare Åsa Kullgren på Försvarskonferensen 2020.  

På ett seminarium om krisberedskap konstaterar bland andra Socialstyrelsen, utredare Åsa Kullgren och Försvarsmakten att det är viktigt att Sverige drar lärdom från de dåliga beredskapslagren som försvårade arbetet under coronapandemin.

Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen, är kritisk till hur otydlighet hindrat myndighetens arbete med krisarbetets tre viktigaste principer – ansvar, närhet och likhetsprincipen.

– Tolkningsutrymmet i principerna är viktiga, men det har varit otydligt när staten ska gå in och stötta aktörer på regional och lokal nivå, sa hon.

Login