Klimatpåverkan störst från förlossningar i Halland

VÅRD. Lustgas är en stor miljöbov inom vården, men arbetet går framåt med att begränsa utsläppen visar rapporten Öppna jämförelser från SKL.

Lustgas, som främst används som smärtlindring vid förlossningar, har omkring 310 gånger så hög klimatpåverkan som koldioxid.

Arbetet med att minska lustgasens miljöpåverkan har pågått sedan 2008. Då fanns en anläggning för destruktion av lustgas i Stockholm. Sex år senare, år 2014, har den siffran stigit till 18 stycken anläggningar fördelade på åtta landsting. Landstingen i Stockholm och Södermanland har kommit längst i arbetet. Där finns anläggningar för destruktion vid samtidiga förlossningsavdelningar. I dessa landsting släpps 2,1 kg koldioxidekvivalenter ut per invånare.

Sämst i landet är Halland och Västra Götaland som släpper ut 6 kg respektive 5,7 kg koldioxidekvivalenter per invånare. Rikssnittet ligger på 3,8 kg per invånare. Dessa resultat är dock inte helt jämförbara då vissa landsting har uppmätta värden och andra jobbar efter beräkningar.

Login