Icas vårdcentraler kan stöta på patrull

APOTEKSREGLERING. Ica Gruppen AB nöjer sig inte med livsmedel och apotek, utan planerar även en storsatsning på vårdcentraler. Men ett förslag från Läkemedelsverket om skärpta regler för vem som får driva apotek kan skapa problem för koncernens expansionsplaner.

När Ica Gruppen AB förra veckan presenterade sina delårssiffror, då presenterade koncernens vd Per Strömberg även planerna på att kraftigt expandera antalet vårdcentraler vid de större mataffärerna med anslutande apotek.

Ica Gruppen äger Apotek Hjärtat som i sin tur är storägare i Min Doktor. Det är Min Doktor som ska öka antalet fysiska kliniker med 12-15 per år, med målet att vara uppe i 80 kliniker inom ett antal år, skriver TT.

Strängare regler kan komma

Men det finns risk för att koncernens planer att växa som vårdaktör kan få käppar i hjulet. På regeringens uppdrag genomför Läkemedelsverket en översyn av begränsningarna för vem som får driva öppenvårdsapotek. Det förslag som myndigheten just har haft ute på en remissrunda innebär att lagen om handel med läkemedel ska ändras så att en vårdgivare inte ska kunna beviljas tillstånd att driva apotek eller vice versa.

De avgörande argumenten för förslaget att samma aktör inte ska kunna driva både vård och apotek, enligt rapporten, är risken att det kan leda till både ökad förskrivning av läkemedel och onödig vårdkonsumtion.

Läkemedelsverket vill inte kommentera hur Ica Gruppen skulle påverkas av förslaget, utan meddelar till Altinget att myndigheten nu ska gå igenom remissinstansernas synpunkter och att ett färdigt förslag kommer att lämnas till regeringen senast den sista september.

Icas planer ligger fast

Ica Gruppens och Min doktors utvecklingsplaner fortsätter framåt, enligt Ola Fernvall, chef för externa relationer på Ica Gruppen.

– Min Doktors planer för att expandera med fler fysiska kliniker påverkas inte av utredningen, skriver han i en kommentar till Altinget.

Ola Fernvall påpekar att riksdagen tittade på frågan för tio år sedan vid omregleringen och kom fram till att någon begränsning av möjligheterna att äga/driva både en vårdgivare och öppenvårdsapotek inte var nödvändig.

– Dessutom finns det inte någon affärslogik för Apotek Hjärtat att driva till läkarbesök istället för att hjälpa kunden på plats med kvalificerade råd och produkter. Vi efterlyser analys om varför en lagstiftning skulle behövas, och en analys om vilka konsekvenser en lagstiftning skulle få och hoppas att utredaren i sin slutrapport kommer lyssna på det.

Förslag från apoteksutredning

Läkemedelsverkets uppdrag från regeringen har sitt ursprung i Nya apoteksmarknadsutredningens delbetänkande som utredare Åsa Kullgren lämnade över till dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) i mars år 2017. Kullgren ansåg att det fanns behov av en översyn av vem som får äga apotek och apotekens möjligheter att äga och samarbeta med vårdtjänstföretag.

"Det kan, beroende på hur ägandeförhållandena ser ut, enligt utredningen finnas en risk för överförskrivning av läkemedel och att patienten inte får den mest ändamålsenliga behandlingen. Vidare skulle denna utveckling kunna påverka sjukvårdsutnyttjandet." skriver Kullgren i betänkandet.

Beslutskedja: Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

En särskild utredare har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar.

20/11
2015
9/3
2017
11/7
2017
2/2
2018
20/3
2018
24/5
2018
7/6
2018
19/6
2018
27/11
2018
22/8
2019
19/5
2020

Forrige artikel Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer Næste artikel Altingets chefredaktör slutar Altingets chefredaktör slutar
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.