Hallå där Åsa Strahlemo – Ny förbundsordförande för DHR

HALLÅ DÄR. Åsa Strahlemo, ny förbundsordförande för Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR), riktar kritik mot regeringens funktionshinderspolitik. Hon strävar också mot att FN-konvention ska bli svensk lag.

Foto: Mats Stameus

Åsa Strahlemo är sedan den 22 oktober ny ordförande för förbundet Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet (DHR). Hon kommer närmast från rollen som sjuk- och hälsovårdskurator på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Parallellt med detta har hon haft uppdrag som fritidspolitiker för Miljöpartiet.

Hur vill du att DHR ska utvecklas under din ledning?