Funktionsrätt: Ökad delaktighet kräver skarpare förslag

UTREDNING. En nationell samordnare ökar möjligheterna att nå funktionshinderspolitikens mål om delaktighet och jämlikhet, enligt utredaren Martin Olauzon som sett över styrningen av politikområdet. Men organisationerna Funktionsrätt Sverige och Lika unika kallar utredningens samlade förslag "en besvikelse".

Utredaren Martin Olauzons uppdrag från regeringen har varit att lägga fram förslag hur tempot kan öka för att uppnå funktionshinderspolitikens mål om delaktighet och jämlikhet. Men resultatet är en besvikelse enligt paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige och Lika unika.

Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabet Wallenius och Lika unikas ordförande Mia Modig kallar utredningen en upprepning av gamla uttjänta arbetssätt och skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att det är "särskilt olyckligt att styrutredningen saknar förslag till styrning och uppföljning, för att rättighetsperspektiv, ökad jämlikhet och full delaktighet, ska kunna göra verklig skillnad i människors vardag".

Organisationerna lägger dock inte hela ansvaret för ett blekt resultatet på utredaren, utan på regeringen som har gett för svaga utredningsdirektiv och för kort utredningstid.

Login