FN: Aids-epidemin ska upphöra 2030

FOLKHÄLSA. Det förebyggande globala arbetet för att begränsa spridningen av hiv ska stärkas. Det är målet med den resolution som antogs under ett högnivåmöte i FN.

Aids-epidemin ska upphöra 2030. Det är målet med en ny resolution som nyligen beslutats av FN. De länder som ställt sig bakom resolutionen ska arbeta för att nå målet, arbeta förebyggande för att minska överföring av hiv och öka möjligheterna för människor som lever med hiv att leva ett långt liv. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) företrädde Sverige under mötet och under sitt anförande lyfte han fram både de inhemska och de globala utmaningarna i frågan.

Nyligen gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en ny nationella strategi mot hiv/aids, då den gamla har tio år på nacken. Uppdraget syftar till att begränsa spridningen och att säkerställa att regeringens insatser når de gruppen som löper störst risk att drabbas.

Login