Fler lämnar PKU-registret

BIOBANKER. I våras tillsatte regeringen en utredning som ska överväga om PKU-registret ska få användas vid brottsutredningar. Sedan dess har antalet personer som begärt utträde ur biobanken ökat.

När förra regeringen tillsatte en utredning med uppdrag att överväga om PKU-registret ska få användas vid brottsutredningar skapade det en het debatt och strömhopp från biobanken. Politisk oenighet kring frågan inom Alliansen i kombination med det stora antalet utträden ledde till att socialminister Göran Hägglund (KD) gav kontraorder åt utredningen, nya uppdraget innebar att lägga ett förslag som säkrade att PKU-registret inte kan användas till brottsutredningar.

 

I våras tillsatte den nuvarande regeringen en utredning som ska göra en översyn av biobankslagen, i direktivet ingår att överväga samma sak som förra gången, det vill säga om PKU-registret ska få användas vid brottsutredningar.

Login