FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Karin Tegmark Wisell, avdelningschef för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten, betonar att läget för covid-19 i Sverige fortfarande är mycket allvarligt, med flera hundra nya fall av smittade varje dag.

– Däremot ser vi att våra rekommendationer och restriktioner haft effekt. Vi ser en kraftigt vikande kurva av nyinlagda fall på intensivvården vilket är den mest stabila markören för sjukdomens utbredning, säger hon till Altinget.

Utnyttjar situationen

Sverige har fått kritik för att inte utnyttja situationen med öppna skolor och förskolor bättre till att studera smittspridning bland barn, unga och personal.

Men Karin Tegmark Wisell dementerar detta.

– Vi gör analyser på förekomsten av sjukdom i de grupperna. Det är klart man alltid kan göra mer, men det är absolut inte så att vi inte har studerat den här gruppen, säger hon, och fortsätter:

– Barn ingår också i de seroepidemiologiska undersökningar vi gör nu. Det är många forskargrupper som jobbar med den här frågan. Från Folkhälsomyndighetens sida följer vi sjukligheten och analyserar särskilt i de här åldersgrupperna.

Smitta hos skolpersonal

Tegmark Wisell menar att det dock tar tid att vecka för vecka samla in denna typ av data för att få ihop tillförlitliga statistiska underlag att dela med omvärlden.

Hur viktigt är det att testa immunitet hos personal på skola och förskola?

– Det är relevant i alla olika grupper för att få en förståelse för hur smittspridningen sett ut. Vi samlar in information från olika grupper som provtas via arbetsgivaren samt olika privata initiativ.

– Just nu tittar vi extra intensivt på dessa grupper inför hösten och skolstart. Man kan samköra register på exempelvis lärare och se på sjukligheten i den gruppen jämfört med övriga grupper. Ganska snart kommer den typen av underlag.

Äldre inom strategin

De senaste månaderna har det uppdagats att en omfattande smittspridning skett inom äldreomsorg och hemtjänst. I det offentliga samtalet råder det delade meningar om vems ansvar detta är och varför dessa områden inte fått tillräckligt med uppmärksamhet, skyddsutrustning och stöd.

Har äldreomsorgen inte varit en prioriterad grupp i er strategi?

– Vi har tidigt pekat på att det är viktigt provta inom äldreomsorgen. Det har gjorts olika runtom i landet och kapaciteten har sett olika ut. En del regioner har haft omfattande testning av den äldre gruppen, andra regioner har haft mindre.

– Det har berott på hur smittspridningen har sett ut. I vissa regioner har det varit så omfattande smittspridning så man har snarare gått på symptombilden.

"Jobbat smalt”

Enligt Emma Spak, sektionschef på Sveriges kommuner och regioner (SKR), är en anledning till att testningen inom äldreomsorgen kom igång sent att viktigt materiel har saknats.

– Under en period i början av smittspridningen har vi haft brist på provtagningsutrustning. Det har inte funnits tillgång på bland annat reagens och provtagningspinnar. Då har man jobbat ganska smalt med den första prioriteringsgruppen med medicinska indikatorer och initialt provtagit framför allt på sjukhus.

Under våren har media rapporterat om att det saknas skyddsutrustning inom äldrevården.

Vem har ansvar för att det finns skyddsutrustning?

– Det är i första hand en fråga för arbetsgivaren som ska säkerställa att den finns på plats.

Men om de inte får tag på någon för att allt materiel gått till sjukhusen?

– Ansvaret ligger kvar. Men nu har ju Socialstyrelsen ett uppdrag att stödja när verksamheter hamnar i en situation där man har ont om utrustning. Det görs även gemensamma arbeten kommunerna emellan för att kunna säkra inköp.

 

Forrige artikel Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision Næste artikel Det här innehåller propositionen om primärvården Det här innehåller propositionen om primärvården
Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

BUDGETPROPOSITION. Trots budgetsatsning på fast läkarkontakt och personalstöd efter coronapressen saknas viktiga bitar, enligt vårdsektorns fackförbund. Strukturella reformer av regionerna och tydligare grepp om kompetensförsörjningen behövs fortfarande.

– Det är viktigt att regioner och kommuner använder pengarna rätt, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

Det är statsbudgetarna i kris som blir milstolpar

ANALYS. Att en statsbudget i dessa tider innehåller stora satsningar som stavas miljarder snarare än miljoner höjer inga ögonbryn. Inte heller att statsskulden måste få växa när vi står mitt uppe i både en pandemi och tillhörande ekonomisk kris. Som alltid: Inget möjliggör fler "omöjliga" förändringar än en rejäl kris.