Forskare: Liten risk att barn är smittbärare av corona

SMITTSPRIDNING. Forskning pekar på att barn löper hälften så stor risk att smittas av covid-19. Enligt Petter Brodin, barnläkare och immunolog vid Karolinska institutet, är inte smittspridning från barn det stora problemet, utan bristen på testning.

Även om Sverige slagit fast att det trots coronapandemin är tillräckligt riskfritt att hålla skolor och förskolor öppna finns ingen speciell strategi kopplad till barn och deras eventuella smittspridning i samhället.

– Problemet är att vi har misslyckats med testningen. Det är illa, säger Petter Brodin, barnläkare och immunolog vid Karolinska institutet (KI), till Altinget.

I helgen rapporterade tidningen The Guardian om en färsk brittisk studie där forskare gått igenom över 6000 forskningsrapporter om smittorisken för barn och covid-19.

Login