Få vårdutredningar före valet

UTREDNINGAR. Socialminister Annika Strandhäll (S) har satt flera stora utredningsbollar i rullning, men det är få utredningar som blir helt klara före valet.

Socialminister Annika Strandhäll (S) har satt igång flera stora utredningar på vård- och omsorgsområdet, däribland Göran Stiernstedt med uppdrag att skapa "ordning och reda i vården", det vill säga säkerställa att skattepengarna går till just vård, samt Margareta Winberg som gör en stor – och efterfrågad – översyn av socialtjänstlagen.

LÄS OCKSÅ: Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat

Men dessa utredningar kommer inte att leverera sina förslag före valet, även om Göran Stiernstedt ska lämna ett delbetänkande till regeringen senast den 15 juni. Också översynen om funktionshinderpolitiken, undersköterskornas legitimation, LSS-utredningen och läkemedelsutredningen har alla sina stoppdatum bortom valdagen.

Login