Få kommuner följer upp socialtjänsten

OMSORG. Få kommuner följer upp insatser i socialtjänsten visar en rapport från Socialstyrelsen. Uppföljningen skiftar också mellan olika insatser. Ekonomiskt bistånd följs exempelvis upp tre gånger så ofta som insatser inom äldreomsorgen.

När Socialstyrelsen för första gången jämför hur kommunerna följer upp socialtjänsten, sammanställer resultatet för att sedan använda det för att utveckla verksamheten framkom det att få insatser följs upp.

De regionala skillnaderna är stora. Framförallt är de större kommunerna bättre på att följa upp insatserna än de mindre. När det kommer till att följa upp individuella insatser är kommuner av tradition mycket bättre. En förklaring till skillnaderna är att större kommuner har lättare att göra stora sammanställningar, eftersom det finns ett större underlag. Samtidigt saknar också många kommuner de it-system som krävs.

Socialstyrelsen jämförelse visar också att det är få kommuner som systematiskt följer upp verksamheten. Uppföljningen skiftar också mellan olika insatser. 21 procent av kommunerna följer exempelvis upp insatser om ekonomiskt bistånd, medan endast sex procent av kommunerna följer upp insatser för äldreomsorgen.

Login